Erbjudande & Tjänster

Komplettera erbjuder små och medelstora företag proaktiva, kvalitativa och effektiva tjänster inom textproduktion och kommunikation. Detta gör vi genom nära samarbete med kunden, stor förståelse för kundresan och fokus på resultat.

Komplettera erbjuder

Texter till nya webbsidor

Komplettera producerar texter till nya webbsidor, där företaget, erbjudandet, produkter och tjänster beskrivs på ett sätt som får besökarna att vilja stanna kvar på sidan.

Nyheter och content

Komplettera skriver attraktiva texter för företags webbsidor.

Content till Sociala Medier

Komplettera producerar innehåll till företags sociala medier.

Pressmeddelanden

Komplettera skriver pressmeddelanden som skapar intresse hos relevanta medier.

Språkbyte Plus

Komplettera översätter texter från engelska, danska och norska till svenska samt från svenska till engelska, med bibehållen tonalitet och känsla för copy. Tjänsten heter Språkbyte Plus.