Relevant innehåll som skapar kännedom

För att öka kännedom och nå sin målgrupp behöver företag skapa och dela relevant innehåll. Ett uppdaterat nyhetsflöde gör också att sökmotorer som Google ger företagets webb högre rating. Här är exempel på relevant innehåll som Komplettera skapar för sina kunder:

Nyheter

Företag som berättar om sina nyheter blir mer relevanta, både för besökare och algoritmer. En nyhet kan vara allt från presentation av en ny medarbetare, ett nytt internt projekt, nya lokaler eller en större innovation. Komplettera skriver nyheter för företag som vill nå sina kunder och skapa kännedom om sitt erbjudande.

Kunskapsartiklar och kunskapsinlägg

Att dela kunskap och värdeskapande information med sina kunder ökar kännedom och bygger relation. Att dela med sig av företagets unika kunskap är ett bra sätt att etablera sig som en trovärdig leverantör och partner. Komplettera skriver kunskapsartiklar som skapar värde för företagets kunder.

Värdeskapande erbjudanden

Erbjudanden är ett bra sätt att locka kunder in på webbsidan. Det kan till exempel handla om en kostnadsfri tjänst eller att ladda ner ett White Paper, det vill säga en längre, innehållsrik publikation om ett relevant ämne. Komplettera formulerar och kommunicerar värdeskapande erbjudanden som attraherar kunder till små och medelstora företag.

Relevant och värdeadderande produktinformation

Produktinformation är en viktig del i potentiella kunders köpresa och beslutsprocess. Med välformulerad, attraktiv och tydlig produktinformation ökar sannolikheten att kunden väljer just er produkt. Komplettera skriver attraktiva, tydliga, pedagogiska och säljande produkttexter.

Kundcase, case stories

Att berätta hur företaget hjälpt andra kunder att lösa sina utmaningar och nå bra resultat är ett mycket bra sätt att nå fram till nya kunder. Kundcase fungerar som levande referenser på er webbsida och är en viktig del i att prospects och besökare ska välja just er produkt eller tjänst. Komplettera producerar kundcase och case stories för företag, från intervju till färdig text.

Employer Branding-kommunikation

Konkurrensen om kvalificerade medarbetare är idag stor och företaget har allt att vinna på god Employer Branding. Employer Branding-arbetet måste gå både inifrån och ut (arbetsmiljö, arbetsvillkor, intern kommunikation, attraktivitet) och utifrån och in. Utifrån och in-perspektivet bygger på att företaget kommunicerar sin Employer Branding, så att det når nya, relevanta och medarbetare som kan hjälpa företaget att växa och nå sina mål. Komplettera utformar och skriver Employer Brandning-kommunikation för företag som vill växa.

Medarbetarpresentationer

Attraktiva och informativa medarbetarpresentationer är både en del av företags kunderbjudande och en viktig faktor för effektiv Employer Branding. Genom att presentera medarbetarna, deras funktioner och roller i organisationen, deras drivkrafter, erfarenheter, kunskap och kompetens förstärks företagets trovärdighet och attraktivitet, samtidigt som fler blir intresserade av att arbeta hos er. Komplettera producerar och skriver medarbetarpresentationer som gör att företaget blir mer attraktivt.