Språkbyte⁺ – mer än bara översättning

Kompletteras värdeerbjudande Språkbyte⁺ innebär att era engelska originaltexter ska bli minst lika träffsäkra och relevanta på svenska efter språkbytet. Det innebär mer än bara översättning från a till ö – varje ord, mening och stycke bearbetas copymässigt för att träffa rätt hos den aktuella målgruppen. 

Språkbyte+ tillför värde under språkbytet

Ökad relevans och träffsäkerhet

Språket är ett mäktigt verktyg. Med rätt val av ord, uttryck och tonalitet ökar värdet i era budskap. I dagens snabbrörliga värld är flödet av texter och information enormt och vikten av att vara relevant har aldrig varit större. Trots detta är det vanligt att originaltexter urvattnas och tappar värde under språkbytet. Så behöver det inte vara. Med Språkbyte+ tillförs värde under översättningen. 

Varför Komplettera?

När ni behöver översätta och kommunicera budskap från engelska, danska eller norska till svenska kan Komplettera skapa stora mervärden i språkbytet. Anledningen återfinns i erfarenhet och kunskap. Komplettera arbetar alltid med långsiktighet i fokus. Det handlar om att skaffa kunskap om uppdragsgivarnas verksamhet, målgrupp och produkter. Att bli en branschnörd i varje uppdrag.

Rätt språk för rätt målgrupp

Målet är alltid att det ska kännas som om den översatta texten är skriven av er, att den bottnar i och återspeglar er kunskap och verksamhet. Termer och fackuttryck – branschspråk – är viktiga faktorer som påverkar den översatta textens träffsäkerhet och effekt. Kompletteras specialitet är att lära sig just ert branschspråk. På så sätt blir texterna minst lika bra som på originalspråket. Så nöj er inte med att bara bibehålla värdet hos er kommunikation efter språkbytet – låt Kompletteras koncept Språkbyte+ hjälpa er att öka det nästa gång.