Texter till nya webbsidor

En relevant, uppdaterad och attraktiv webbsida utgör basen i varje företags kommunikation. När potentiella kunder söker efter ditt företag är det viktigt att de möts av tydlig information om erbjudandet. Till webbsidan styrs även digital annonsering. Webbsidor behöver vara dynamiska för att sökmotorer som Google ska prioritera dem, därför behöver man regelbundet fylla på med nytt innehåll även efter att den nya webbsidan är byggd.

Komplettera producerar texter till nya webbsidor, där företaget, erbjudandet, produkter och tjänster beskrivs på ett sätt som får besökarna att vilja stanna kvar på sidan.

Vid skapande av nya webbsidor samarbetar Komplettera bland annat med Kalk Marketing, digital marknadsföringspartner som bygger funktionella och högpresterande webbsidor.