Creative Innovation

Anna Cinthio har mellan september 2022 och februari 2023 varit en av drygt 20 utvalda deltagare på utbildningen Creative Innovation, som arrangeras av affärsnätverket Creative Cluster i Borås, i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden.

– Utbildningen har gett mig möjligheter och verktyg att vässa, finslipa och utveckla Kompletteras erbjudande. På avslutningen den 21 februari fick alla deltagare presentera sin säljpitch, jag landade i ”Kommunikation med perfekt passform – på ett okrångligt sätt”, säger Anna.

Creative Innovation riktar sig till entreprenörer som verkar inom kreativa och kulturella näringar i Sjuhäradsområdet. Målet med utbildningen är att bygga entreprenörers innovationskapacitet och kompetens för att skapa tillväxt, öka omsättningen samt att skapa förutsättningar för att företaget ska kunna ta större uppdrag och utmaningar. 

– Det har varit oerhört lärorika fem månader. Tillsammans med övriga deltagare och under mycket proffsig ledning av kursledarna Adam Edström och Susanna Winzenburg på RISE har jag för första gången sen jag startade Komplettera, 2006, verkligen satt verksamheten under lupp. Jag har identifierat styrkor, kundbehov, innovationsmöjligheter och utmaningar.

Utbildningen innefattade totalt sex workshops, varav tre fysiska möten. Första workshopen hölls på mysiga Crea Diem bokcafé i Od, i mitten av utbildningen träffades vi på Hotell Lassalyckan i Ulricehamn och avslutningen hölls i Asterns fina konferenslokaler i Borås.

Varje workshop har haft ett specifikt tema, med en tydlig röd tråd genom hela utbildningen:

  • Kundbehov med avstamp i framtidsspaning
  • Fokus på målbild utifrån kundbehov
  • Förädling av målbilder med Business Model Canvas
  • Självledarskap och struktur
  • Digital marknadsföring
  • Avslutning med presentation av säljpitch inför deltagare, kursledare, arrangörer samt inbjudna opponenter

Inom ramarna för varje workshop har gruppövningar genomförts, vilket varit både givande, utvecklande och inspirerande. Deltagarna kommer från olika verksamheter, allt från ekologiska grönsaksodlare, konstnärer, hospitality, matkreatörer, trädgårdsarkitekter, inredningsarkitekter till fotografer, utbildare, coacher och keramiker.

– Att få ta del av övriga deltagares inspel och tankar har varit nyttigt. Tillsammans har vi vänt och vridit på begrepp och verklighet och hittat nya, innovativa ingångar och idéer. Vi blev helt enkelt bättre tillsammans.

För Kompletteras kunder betyder Creative Innovation att Anna blivit ännu bättre på att identifiera kundbehov och anpassa verksamheten efter detta. Ett flertal kunder intervjuades i början av utbildningen, deras svar har legat till grund för finkalibreringen av erbjudandet: Kommunikation med perfekt passform – på ett okrångligt sätt. Det är vad Kompletteras kunder vill ha, och får.