Om Komplettera

Anna och Jonas har jobbat ihop i olika former i snart 20 år. Det var Anna som startade Komplettera 2006 och sedan 2022 är bolaget ett gemensamt aktiebolag. Anna arbetar som copywriter, skribent och projektledare. Kunderna är främst mindre och medelstora b2b-företag som behöver effektiv och resultatskapande kommunikation. 

 Jonas och Anna är också gifta med varandra, för andra gången. 

– Att driva företag har förvånansvärt många likheter med att driva en relation. När det går sämre behövs tydlig struktur, riktning och gemensamma mål, annars riskeras äktenskapskonkurs. Där hamnade vi och det var en utmanande resa att få vårt äktenskap lönsamt igen. Hårt arbete, en gemensam vision, god kommunikation och fokus på tydlighet var nycklarna. Dessutom anlitade vi en extern konsult, som gav oss verktyg på vägen. Metoderna för att lyckas är desamma – och vi har lyckats, säger Jonas. 

Ett bra nätverk inom kommunikation, marknadsföring och PR är en stor fördel att ha med sig in i interima uppdrag, oavsett om det rör sig om vd, säljande vd, säljchef eller ett styrelseuppdrag. Det skapar förutsättningar för att smidigt och effektivt kunna initiera och genomföra sälj- och varumärkesbyggande aktiviteter, något som är avgörande för bolag att lyckas på dagens konkurrensutsatta marknad. 

komplettera anna och jonas

Komplettera Textproduktion & Kommunikation AB erbjuder små och medelstora företag proaktiva, kvalitativa och effektiva tjänster inom textproduktion och kommunikation.

Företaget startades som enskild firma 2006. Under åren har erbjudandet, som de första åren även innefattade grafisk produktion, specialiserats till att fokusera på textproduktion och kommunikationstjänster samt den värdeadderande översättningstjänsten Språkbyte⁺

I juli 2022 bildades aktiebolaget Komplettera Textproduktion & Kommunikation AB. Anna fortsätter att driva verksamheten med fokus på att hjälpa företag att skapa effektiv kommunikation.

Att samarbeta med Komplettera är att ha rätt pusselbit i lådan

Komplettera har alltid fokus på att vara både en värdeskapande tillgång och en effektiv resurs för kunderna. Annas långa erfarenhet som projektledare inom kommunikation och marknad, såväl på reklambyrå som B2B-företag, gör att hon snabbt, smidigt och effektivt sätter sig in i uppdrag och processer.

Proaktiv idéleverantör bidrar till kreativ kommunikation

Komplettera har en proaktiv medie- och branschbevakning och håller sig ájour med uppdragsgivarnas affärsmässiga ekosystem. På detta sätt fungerar Komplettera även som en leverantör av idéer till nyheter och annan kommunikation som stärker kundernas affärserbjudande.

Bred erfarenhet ger förståelse

Tack vare Anna Cinthios mångåriga erfarenhet från ett brett spektrum av branscher blir startsträckan för kunden kort och vägen till effektiv, målgruppsanpassad kommunikation smidig för uppdragsgivaren.

Uppdrag, projekt, interimt eller löpande

Kompletteras kunduppdrag varierar och vi har både löpande-, projekt-, enstaka- och interima uppdrag. Flertalet kunder har Komplettera samarbetat med under många år och vi lägger stor vikt vid att samarbetet alltid ska skapa mervärde för uppdragsgivaren.

Exempel på Kompletteras uppdragsgivare har gemensamt:

– Företaget vill växa, öka sin försäljning och nå fler potentiella kunder

– Medvetenhet att kommunikation är vägen till kännedom och konverteringar

– Företaget söker en samarbetspartner som är strukturerad, självgående och bidrar med mervärde i varje uppdrag

– Prioriterar och värderar prestigelöst och ömsesidigt givande samarbete

– Värderar Kompletteras breda nätverk inom kommunikation

– Behöver extra resurser och kompetens för att skapa kommunikation