Om Komplettera

Komplettera Textproduktion & Kommunikation AB erbjuder små och medelstora företag proaktiva, kvalitativa och effektiva tjänster inom textproduktion och kommunikation.

Företaget ägs och drivs av Anna Cinthio, erfaren kommunikationskonsult, skribent, projektledare och copywriter och startades som enskild firma 2006. Under åren har erbjudandet, som de första åren även innefattade grafisk produktion, specialiserats till att fokusera på textproduktion och kommunikationstjänster samt den värdeadderande översättningstjänsten Språkbyte⁺

I juli 2022 bildades aktiebolaget Komplettera Textproduktion & Kommunikation AB. Anna fortsätter att driva verksamheten med fokus på att hjälpa företag att skapa effektiv kommunikation.

Att samarbeta med Komplettera är att ha rätt pusselbit i lådan

Komplettera har alltid fokus på att vara både en värdeskapande tillgång och en effektiv resurs för kunderna. Annas långa erfarenhet som projektledare inom kommunikation och marknad, såväl på reklambyrå som B2B-företag, gör att hon snabbt, smidigt och effektivt sätter sig in i uppdrag och processer.

Proaktiv idéleverantör bidrar till kreativ kommunikation

Komplettera har en proaktiv medie- och branschbevakning och håller sig ájour med uppdragsgivarnas affärsmässiga ekosystem. På detta sätt fungerar Komplettera även som en leverantör av idéer till nyheter och annan kommunikation som stärker kundernas affärserbjudande.

Bred erfarenhet ger förståelse

Tack vare Anna Cinthios mångåriga erfarenhet från ett brett spektrum av branscher blir startsträckan för kunden kort och vägen till effektiv, målgruppsanpassad kommunikation smidig för uppdragsgivaren.

Uppdrag, projekt, interimt eller löpande

Kompletteras kunduppdrag varierar och vi har både löpande-, projekt-, enstaka- och interima uppdrag. Flertalet kunder har Komplettera samarbetat med under många år och vi lägger stor vikt vid att samarbetet alltid ska skapa mervärde för uppdragsgivaren.

Exempel på Kompletteras uppdragsgivare har gemensamt:

– Företaget vill växa, öka sin försäljning och nå fler potentiella kunder

– Medvetenhet att kommunikation är vägen till kännedom och konverteringar

– Företaget söker en samarbetspartner som är strukturerad, självgående och bidrar med mervärde i varje uppdrag

– Prioriterar och värderar prestigelöst och ömsesidigt givande samarbete

– Värderar Kompletteras breda nätverk inom kommunikation

– Behöver extra resurser och kompetens för att skapa kommunikation